ขยายระยะเวลาเดินทาง
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564


ต้องการเปลี่ยนแผนการเดินทาง


ต้องการวางแผนการเดินครั้งหน้า

(เที่ยวบินล่าสุดจะถูกอัปเดตตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564)วิธีการขอยกเลิกและขอคืนเงิน

คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีขอเปลี่ยนเที่ยวบินหรือคืนเงิน

วิธีการใช้งาน SMILE Passport

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการใช้ SMILE Passport

1. เข้าสู่ระบบสมาชิกในหน้า สิทธิพิเศษของฉัน

2. กรอกโค้ด SMILE Passport ของท่านที่แถบค้นหามุมขวาบน

3. สำรองเที่ยวบินในช่วงเวลาเดินทางที่ขยายใหม่ ผ่านเมนู SMILE Passport ของท่านตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 23 มีนาคม 2565

4. เข้าสู่ชั้นตอนการสำรองที่นั่งตามปกติ ระบบจะทำการออกบัตรโดยสารและยืนยันการเดินทางให้ทางอีเมล์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

• SMILE Passport (ชั้น Smile Class และ Smile PLUS) จำนวน 1 โค้ด สามารถใช้จองได้จำนวน 4 ที่นั่ง โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นภาษีสนามบิน

• สามารถใช้โค้ดจองที่นั่งและออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ member.thaismileair.com

• ระยะเวลาจองตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 28 ธันวาคม 2564 (ขยายระยะเวลาการจอง: 15 ตุลาคม 2564 - 23 มีนาคม 2565)

• ระยะเวลาเดินทางตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม - 28 ธันวาคม 2564 ขยายระยะเวลาการเดินทาง: 18 ตุลาคม 2564 - 26 มีนาคม 2565)

• จองบัตรโดยสารเพื่อเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง

• ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน โดยสามารถตรวจสอบที่นั่งได้ผ่าน เว็บไซต์ตรวจสอบที่นั่ง SMILE Passport

• การออกบัตรโดยสารสำหรับทารกแบบไม่มีที่นั่ง อายุระหว่าง 7 วัน ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง อัตราค่าบริการ 400 บาทต่อเที่ยวบิน โดยจะไม่ตัดจำนวนเที่ยวบินของ SMILE Passport

• ชื่อผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ซื้อ

• สามารถสำรองที่นั่งได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ (ยกเว้นเส้นทางข้ามภาค) เฉพาะเที่ยวบินที่ปฎิบัติการบินด้วยสายการบินไทยสมายล์เท่านั้น

• ไม่สามารถสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัสได้

• ไม่สามารถยกเลิกและคืนเป็นเงินสดได้สำหรับ SMILE Passport และบัตรโดยสารที่ออกด้วยโค้ด SMILE Passport

• ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือบัตรกำนัลอื่นได้

• เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เที่ยวบิน วันเดินทาง หรือเส้นทางการบินได้ ได้ทุกกรณี

• เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

• สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (06:00 – 21:00) เบอร์ 1181 หรืออีเมล์ customer.service@thaismileair.com